1 ΘΕΜΑ Κοινωνία

Σ. Μαυρίδου: Να παραταθεί το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ

Ενόψει της λήξης του προγράμματος, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, αναδεικνύοντας το κοινωνικό της πρόσωπο και την αυξημένη της ευαισθησία, ζητά την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, απευθύνοντας σχετική επιστολή προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών  καθώς και προς το Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Η παράταση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Μέσω του προγράμματος ενισχύεται η απασχόληση των ανέργων και η ένταξη ή και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.  Ταυτόχρονα, μέσω των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα επιτυγχάνεται η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα. Δεδομένης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης που βιώνουμε τα τελευταία έτη, ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και την ανάγκη  λήψης και εφαρμογής μέτρων περιορισμού της διάδοσής του, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας να αναλαμβάνει νευραλγικό ρόλο με όλες τις οργανικές μονάδες της, οι ανάγκες σε προσωπικό είναι αυξημένες και άμεσες.

Η παράταση αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων, στην αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της δημόσιας διοίκησης.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση     : 28ης Οκτωβρίου 40 601 32 Κατερίνη Τηλέφωνο      : 2351351 260, 261,262 Email              : s.mavridou@pieria.pkm.gov.gr      Kατερίνη, 10 Μαρτίου 2021 Αρ.Πρωτ. : οικ. 147345(780)   ΠΡΟΣ: ·ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ   · ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   · ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ   Κοινοποίηση: ·Γραφείο Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ·Βουλευτές Νομού Πιερίας

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΚΠ ΓΙΑ 36.500 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ Οικονομικών

Αξιότιμε κύριε Διοικητά του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 4 / 2020 Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. με τίτλο: «ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ., ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»,

και στο πλαίσιο της δράσης :

“ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απασχολεί για χρονικό διάστημα οχτώ (8) μηνών, πενήντα δύο (52) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, τα οποία τοποθετήθηκαν σε όλες σχεδόν τις  υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας  παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με την ειδικότητά τους και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, συνεπικουρώντας έτσι στο έργο της υπηρεσίας και συμβάλλοντας σημαντικά στην ακόμη πιο εύρυθμη λειτουργία της.

Επισημαίνεται ότι, όλοι οι συμμετέχοντες είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 και άνω ετών και πολλοί εξ’ αυτών λίγο πριν την συνταξιοδότηση.

Ως εκ τούτου:

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

Την έκδοση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης ώστε να επεκταθεί – παραταθεί, η χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους, αυτόματα μετά το πέρας της παρούσας σύμβασης απασχόλησής τους.

Διότι:

1.         Ενώ στην υπ’ αριθ. 4 / 2020 Δημόσια Πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. σε εκτέλεση της οποίας τοποθετήθηκαν αναφέρεται πως δεν καλύπτουν διαρκείς και πάγιες ανάγκες, καθώς συγχρόνως, υφίστανται στον Οργανισμό κενές θέσεις καλυπτόμενες μόνο μέσω Α.Σ.Ε.Π. και όχι από προγράμματα του ΟΑΕΔ, εντούτοις οι ανάγκες είναι πραγματικές και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται σε στοχευμένες απαιτήσεις της κάθε Διεύθυνσης των Εποπτευόντων Φορέων, η ύπαρξή τους δε, στην κάλυψη των εν λόγω αναγκών, κρίνεται αντικειμενικά όλως απαραίτητη.

2.         Παράλληλα, είναι γνωστό ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς ο μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με την απουσία προκηρύξεων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του προσωπικού κατά το ήμισυ.

3.         Ακολουθώντας δε τις Αρχές της Ισότητας και Ισονομίας, κρίνεται σκόπιμο, αναγκαίο και ικανό όπως, επεκταθεί η διάρκεια των 8/μηνιαίων συμβάσεών και των απασχολούμενων στην Π.Ε. Πιερίας, προκειμένου να αποφευχθεί η δημιουργία εργαζομένων – ανέργων 2ης και 3ης ταχύτητας, πράγμα που αντιτίθεται στην Εργατική Νομοθεσία.

4.         Πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν ότι, πολλοί εκ των συμμετεχόντων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, από την μια πλευρά προσπαθούν λόγω του νεαρού της ηλικίας τους να αποκτήσουν μια ικανή προϋπηρεσία, η οποία πάντα ζητείται στην “πενιχρή” αγορά εργασίας, από την άλλη δε, πολλοί εξ’ αυτών βρίσκονται σε ηλικία λίγο πριν την σύνταξη όπου χρειάζεται κάποιος αριθμός ενσήμων στην τελευταία “εργασιακή τους πενταετία”, συνεπώς, η 8/μηνιαία διάρκεια των προγραμμάτων είναι άκρως ελλιπής και δεν προσφέρει παρά ελάχιστα, τόσο στις ανάγκες τις δικές μας όσο  και των Φορέων για ποιοτικότερη παρεχόμενη εργασία.

5.         Η εμφάνιση της υγειονομικής κρίσης του COVID-19 και η ανάγκη για λήψη και εφαρμογή μέτρων περιορισμού της διάδοσης του επικίνδυνου κορωνοϊού, με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με όλες τις οργανικές μονάδες της να αναλαμβάνουν έναν νευραλγικό ρόλο, έχει δημιουργήσει αυξημένες ανάγκες σε προσωπικό και μέσα. Συνδυαστικά και με τις υφιστάμενες τρέχουσες ενέργειες και διοικητικές υποχρεώσεις της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας οι οποίες τις περισσότερες φορές υλοποιούνται σε πιεστικά χρονικά πλαίσια, οι ανάγκες σε προσωπικό είναι πλέον μεγάλες και οι υποστελεχωμένες οργανικές μονάδες της Π.Ε. Πιερίας καλούνται να υλοποιήσουν προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της αποτελεσματικής ανταπόκρισης διεκπεραίωσης των υποθέσεων των πολιτών αλλά και στις ενέργειες – εργασίες που πρέπει με συνέπεια να ανταποκριθούν.

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα εξετάσετε προσεκτικά το αίτημά μας, ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ταξίδι εξοικείωσης σε Θεσσαλονίκη και Πιερία για ξένους τουριστικούς πράκτορες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προχειρότητες από τον Δήμο Κατερίνης! Αναβάλλεται για τον… Οκτώβριο το Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα το περιβάλλον…

Η. Τσιτλακίδης, πρόεδρος ΕΞΕΠ: «Εντείνουμε τις επαφές  με στόχο την εύκολη σιδηροδρομική πρόσβαση της Πιερίας από όλη την Ελλάδα»

Λεπτοκαρυά: O ΥΦΕΘΑ Ν. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια προτομής του Ήρωα Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Κόκκα