Τοπικά

Γεώργιος: «Γιά ἀκόμη μία χρονιά ἡ φάτνη τοῦ Χριστοῦ θά γίνει καί πάλι σχολεῖο καί θά προσκληθοῦμε ὅλοι νά σπουδάσουμε τά πολύτιμα μαθήματά της»

(περισσότερα…)